Servis

Katalog
Katalog CHROMSPEC

Zajišťujeme servis, dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu v tradičně vysoké kvalitě. Naši servisní technici jsou pravidelně školeni u výrobců. Preventivní kontroly a kalibrace jsou prováděny podle předpisů výrobce s využitím vysledovatelných referenčních materiálů.

Provádíme servis i starších přístrojů, na které již výrobci nedodávají náhradní díly. Běžné náhradní díly a spotřební materiál dodáváme obratem z našeho skladu.

Přehled servisovaných přístrojů:

Spektrofotometry UV/VIS

 

UV-Vis spektrofotometry Specord

 • Jednopaprskové i dvoupaprskové UV-Vis spektrofotometry tradiční značky spojují kvalitní optiku s moderní elektronikou a software
 • Polovodičové detektory CDD zajištují výbornou citlivost a stabilitu
 • Ovládací program WinASPECT vyhovuje požadavkům FDA 21 CFR,Part 11
 • spektrofotometry s detekcí diodovým polem pro rychlá měření komplexních spektrálních změn
Analytik Jena

Bioanalytické aplikace

 • PHOTOCHEM - měření celkové antioxidační kapacity v látkách rozpustných ve vodě i v tucích
 • SpeedCycler2 - nový standard pro rychlou PCR
 • BIAffinity® - pro studium vazebních vlastností biomolekul
Analytik Jena

Atomové absorpční spektrofotometry

 • Ucelená řada nejmodernějších AAS s plamennou i elektrotermickou atomizací
 • ZEEnit 600/650 - Zeemanovské systémy s proměnným magnetickým polem a technikou 3-field
 • Autosampler na přímé dávkovaní pevných vzorků
 • Kontinuální zdroj záření nahrazující HCl
 • Optika Zeiss (10-letá záruka)
Analytik Jena

Analyzátory AOX

 • Analyzátor multi X 2000 umožňuje stanovení AOX, EOX a POX v kapalných a pevných vzorcích
 • Aplňuje požadavky norem EN1485, ISO 9562, EPA 1650
 • Vertikální pec s jednoduchým vkládaním vzorků
 • Chlazení detekčního systému zvyšuje spolehlivost měření a dlouhodobou stabilitu
Analytik Jena

Analyzátory TOC, TNb

 • Přístrojová řada multi N/C pro měření v kapalných i pevných vzorcích
 • Vysoce účinná katalytická oxidace (až 950°C)
 • Volitelně oxidace s UV/persulfátem
 • Široký dynamický rozsah bez nutnosti ředění
 • Patentované zpracovaní signálu VITA
Analytik Jena

Atomová fluorescence

 • Analyzátor Mercur pro stanovení Hg pracuje na principu atomové fluorescence
 • Varianta s dotykovou obrazovkou anebo ovládání z externího PC
 • Odpovídá normám EPA 245.7, EPA 1631, EN 12338
 • Autosampler s automatických proplachováním k zamezení kontaminace
Analytik Jena

Elementární analyzátory CNS

 • Řada multi EA pro stanovení uhlíku, dusíku, síry a celkového chlóru v nejrůznějších matricích
 • Modulární konstrukce, detekce NDIR, chemiluminiscence, mikrocoulometrie, popř. elektrochemická detekce
 • Kombinace výhod vertikální a horizontální pece pro nejrůznější typy vzorků
Analytik Jena

Vývěvy a vakuová technika

BOC Edwards

Vakuové napařování a naprašování

 • Univerzální napařovací a naprašovací aparatury pro vědecké a poloprovozní aplikace
 • Měření tlouštěk a vlastností vrstev
 • BOC Edwards Temescal - elektronové vypařovací zdroje
 • BOC Edwards Applied Vision - komplexní řešení pro AR vrstvy v oftalmických aplikacích
BOC Edwards

Vývěvy pro průmyslové aplikace

 • Zajištujeme servis a repase vývěv:
 • Bezolejové (suché) primární vývěvy
 • Rotační olejové a Rootsovy vývěvy
 • Difúzní vývěvy a ejektory
 • Starší vývěvy a dmychadla Dresser, Stokes, Hibon
 • Používáme originální servisní a repasni sady
BOC Edwards

Kryogenní technika a supravodivé systémy

Oxford Instruments
 • Suchý optický kryostat OptistatDry
 • Kryogenní technika pro krystalografii
 • Kryostaty pro spektroskopická měření
 • Rozpouštěcí a 3He refrigerátory
 • Supravodivé magnety
 • Příslušenství pro kryogeniku

Optické zdroje

 • Široká nabídka optických zdrojů pro analytické přístroje a vědecké aplikace
 • D2 lampy pro analytické přístroje (UV-Vis, HPLC)
 • HCL lampy
 • Xe lampy, VUV lampy
 • Kalibrační a speciální světelné zdroje
Heraeus Noblelight

Stanovení obsahu alkoholu v dechu

Lion
 • Digitální provedení
 • Malé rozměry
 • Snadná obsluha
 • Přenosné

Chemie povrchových vrstev a tenkých filmů

Biolin Scientific

Stanovení TOC on-line a laboratorně

Sievers
 • Na vodivostním principu s dynamickým rozsahem 0,05 ppb - 50 000 ppb
 • PPT Ultrapure - měření TOC od 150 ppt a snímání parametru TOX

Čítače částic

Entegris
 • Farmaceutické provozy
 • Technika SPOS model Accusizer
 • Technika DLS model Nicomp

Objektivní hodnocení barevnosti

Hunterlab
 • Přenosné, stolní a on-line spektrofotometry
 • Kolorimetry a leskoměry
 • Program pro hodnocení barevné diference a receptování

Atomové absorpční spektrofotometry Unicam

 

Mikrovlnné systémy

Milestone

Zařízení na přípravu čisté vody

ELGA LABWATER
 • PURELAB® ULTRA
 • Automatické kompaktní systémy od náhrady destilačních přístrojů až po ultračistou vodu

Lyofilizátory

 • Lyofilizátory pro širokou řadu aplikací
 • Odolné agresivním látkám
 • Kapacita kondenzoru: 1- 8 kg ledu
 • Široká řada příslušenství
 • Cenově dostupný průmyslový standard
Cinquepascal

Rukavicové boxy

 • Použití pro práci s citlivými materiály nebo v prostředí ochranné atmosféry
 • Box z nerezové oceli, přední stěna z polykarbonátu, nebo ze skla
 • Boční vstup přes evakuovatelnou komoru
 • Boxy s přetlakem pro ochranu materiálu před vnější atmosférou nebo s podtlakem pro ochranu osob či prostředí
Jacomex

Stolní NMR Oxford Instruments

Oxford Instruments Molecular Biotools
 • MARAN Ultra a MQC-23 - aplikačně orientované analyzátory
 • Stolní NMR je jednoduchá, rychlá a spolehlivá metoda
 • Nevyžaduje předchozí zkušenosti s NMR
 • Použití v řízení kvality, v analytické laboratoři nebo pro výuku
 • Nevyžaduje přípravu vzorků, minimální nutnost rekalibrace

Modulární spektrofotometry

AstraNet
 • Modulární koncepce s detekcí diodovým polem (DAD)
 • Rozsahy Vis, UV-Vis nebo Vis-NIR, volitelné rozlišení
 • Sondy s vláknovou optikou včetně měření barevnosti
 • Spektrofotometrická analýza nukleových kyselin AstraGene II
 • Spektroradiometrie