Jednopaprskový UV-Vis spektrofotometr Specord 50 PLUS

Specord 50 Plus
Specord 50 Plus
Nový jednopaprskový model z řady spektrofotometrů Specord je vybaven
polovodičovým detektorem pro měření v rozsahu 190-1100 nm a ovládáním z externího PC nebo ze zabudovaného ovládání s dotykovou obrazovkou s programem ASpect UV. V základní výbavě je měření absorbance, spekter, koncentrace s faktorem nebo s automatickou konstrukcí kalibračních křivek, ale i moduly pro rutinní měření koncentrací, kinetik, barevnosti a dalších. Zabudované metody pro analýzu vody.