AAS s kontinuálním zdrojem

ContrAA
ContrAA
HR-CS AAS jsou atomové absorpční spektrofotometry s kontinuálním zdrojem záření a s monochromátorem o vysokém rozlišení. Využívají patentovanou Xe výbojku místo tradičních lamp HCL v celém spektrálním rozsahu. To umožňuje použít pro stanovení prvků libovolnou atomovou absorpční čáru, či molekulový pás. Spektrofotometr má pouze jeden zdroj záření a řeší korekci pozadí a stabilitu simultánně. Optický systém je založen na Echelle monochromátoru s vysokým rozlišením a na citlivém CCD detektoru. HR-CS AAS se vyznačuje vynikajícími detekční limity a nízkým šumem díky vyšší intenzitě záření xenonové lampy a kontinuálnímu signálu bez nutnosti modulace.