Napište nám

Pokud nám chcete zaslat zprávu nebo se zajímáte o některou z technik v následujících tabulkách, vyplňte tento formulář a vyberte příslušné techniky.

Kontaktní údaje 
*
*
Sdělení 
SPEKTROSKOPIE 
Analytik Jena

...UV/VIS spektrofotometry tradiční značky spojující kvalitní optiku a moderní elektroniku: pro rutinní měření Specord 40 a Specord 205, pro náročné aplikace Specord 50 a Specord 210, pro nejnáročnější aplikace speciální spektrofotometry Specord S500/600 s detekcí diodovým polem pro rychlá měření komplexních spektrálních změn a spektrofotometry Specord 250 pro měření opticky hustých suspenzí a zakalených vzorků; řada přístrojů FlashScan pro měření absorbance, fluorescence i luminiscence v mikrotitračních destičkách

ISS, Inc.

...Modulární fluorimetr K2 pro měření poločasu fluorescence. Měření fluorescence v ustáleném stavu - modely PC 1 a Chronos

Analytik Jena

...ucelená řada nejmodernějších AAS. Kromě robustních plamenných a kyvetových systémů firma nabízí řadu inovací:

  • Zeemanovské systémy s proměnným magnetickým polem a technikou 3-field
  • autosampler na přímé dávkovaní pevných vzorků
  • kontinuální zdroj záření nahrazují HCl
  • optika Zeiss (10-letá záruka)

Analytik Jena

...spektrofotometr pro stanovení Hg na principu atomové fluorescence. Detekční limity na úrovní ppt (EN12338)

PŘÍPRAVA VZORKŮ A ČISTÁ VODA 
Milestone

...vysokotlaké rozklady organických i anorganických matric, odkuřování kyselin, síranové popely, extrakce organických látek, organická syntéza, podvarová destilace kyselin, čištění laboratorního nádobí pro ultrastopovou analýzu

Elga

...automatické kompaktní systémy od náhrady destilačních přístrojů až po ultračistou vodu, Purelab Classic pro stopovou analýzu, Purelab Ultra pro nejnáročnější aplikace

ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA A SKUPINOVÉ PARAMETRY 
Analytik Jena

...řada Multi EA pro stanovení C, N, S a Cl v kapalných a pevných vzorcích, pracuje na principu vysokoteplotní oxidace, modulární konstrukce, detekce NDIR, chemiluminiscence, mikrocoulometrie, volitelně elektrochemická detekce, autosampler pro pevné i kapalné vzorky

Analytik Jena

...řada Multi N/C pracuje na principu termokatalytického rozkladu, stanovuje TC, TOC, TIC, NPOC aTNb, patentované vyhodnocování VITA, moderní software pro vyhodnocení a zpracováni naměřených dat, možnost měření pevných vzorků, variantně chemiluminiscenční detektor pro TNb

KOLORIMETRIE A OPTICKÉ METODY 
Heraeus NobleLight

...D2 lampy, HCL lampy Cathodeon, Xe-lampy, VUV lampy, kalibrační a speciální světelné zdroje

StellarNet

...modulární spektrofotometry s vláknovou optikou pro rozsah UV-Vis nebo Vis-NIR, vláknové sondy, měření barevnosti, spektroradiometry

Prior Scientific

...pro výuku a rutinní aplikace, laboratorní mikroskopy PriorLux, stereomikroskopy ZoomMaster, polarizační mikroskop, příslušenství pro automatizaci a obrazovou analýzu

NOVINKY 
PSAnalytical

...spektrofotometry na principu atomové fluorescence firmy PS Analytical. Nízké detekční limity. Vhodné jako detektor pro speciační analýzu As, Se, Sb, Te

Analytik Jena

...Speedcycler pro rychlé PCR, Bioaffinity pro studium vazebných vlastností biomolekul, Photochem pro rychlé fluorescenční měření antioxidační kapacity hydrofilních i hydrofobních vzorků

Oxford Instruments Superconductivity

...kryostaty (LHe, LN2) pro optická a spektroskopická měření, 3He refrigerátory, rozpouštěcí refrigerátory, supravodivé magnety, příslušenství pro kryogeniku a NMR

VÝVĚVY A VAKUOVÉ SYSTÉMY 
BOC Edwards

...rotační olejové vývěvy, bezolejové (suché) primární vývěvy, turbomolekulární a difúzní vývěvy, měření vakua, široká nabídka příslušenství

BOC Edwards

...rotační olejové vývěvy, bezolejové (suché) primární vývěvy, Rootsovy vývěvy, difúzní vývěvy, ejektory, vývěvy a asanátory pro polovodičový průmysl, měření a řízení vakua, ventily a spojovací prvky BOC Edwards-Hibon - kapalinokružní vývěvy, dmychadla pro průtoky 20-50000 m3/hod

BOC Edwards

...standardizovaná řada Lyofast snižuje náklady a čas pro uvedení do provozu - 16 modelů počinaje 0,4 m2 pracovní plochy. Lyofilizátory odpovídájí doporučení cGMP týkající se čistoty a sterility. CIP a SIP funkce jsou volitelné. Automatický řídící systém splňuje standard GAMP4 pro zajištění kvality

BOC Edwards

...univerzální napařovací a naprašovací aparatury pro vědecné a poloprovozní aplikace, měření tlouštěk a vlastností vrstev, BOC Edwards-Temescal - elektronové vypařovací zdroje, BOC Edwards Applied Vision - komplexní řešení pro AR vrstvy v oftalmických aplikacích